Farm Fresh, (1lb. TO 1.25 LBS) Old-Fashion Style PINWHEEL PORK SAUSAGE - Smoked & Oh so Tasty